FORMULARZ JEST AKTUALNIE TWORZONY W SPRAWACH ZATRUDNIENIA PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z P. Beatą Kadłubek nr 600 410 300
Formularz zgłoszeniowy

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
Uprzejmie prosimy o składanie wniosku jednorazowo w calym komplecie.
Imiona i nazwisko:
Data urodzenia: Miejsce urodzenia:
PESEL:
Adres zameldowania:
Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość:
Adres korespondencyjny:
Ulica: Kod pocztowy: Miejscowość:
Nr telefonu:
Norweskie dane podatkowe
Norweski numer podatkowy:
Numer norweskiej tabeli podatkowej na rok 2019:
Norweskie pozwolenie na pracę: Data ważności:
TAK NIE
Przebieg zatrudnienia
Okres zatrudnieniaNazwa zakladu pracyStanowiskoSposob rozwiązania umowy
Obecnie zatrudniony w:
Na stanowisku:
Rodzaj umowy:
Dane do osoby mogącej wystawić referencje (imię, nazwisko, firma, telefon):
Umiejętności i posiadane uprawnienia/certyfikaty
Znajomość języków obcych (proszę rzetelnie określić stopień zaawansowania)
Język angielski
Język norweski


RPR Sebastian Moltu Spółka Komandytowa, ul. Sławomira 4/5, 70-606 Szczecin